La neteja dels lavabos públics: Un aspecte primordial per a la imatge del teu negoci i per posar fre als gèrmens i els bacteris

La neteja dels lavabos públics: Un aspecte primordial per a la imatge del teu negoci i per posar fre als gèrmens i els bacteris

La neteja dels lavabos públics: Un aspecte primordial per a la imatge del teu negoci i per posar fre als gèrmens i els bacteris 1920 1280 Neteges Bages

Mantenir els lavabos nets i ben desinfectats és fonamental per poder prevenir l’aparició de bacteris, en especial s’ha de posar molta atenció en l’WC o en l’urinari, ja que són zones de la cambra de bany on s’acumulen més gèrmens.

En primer terme, s’ha de tenir present que no és el mateix netejar els lavabos d’una casa particular que el d’unes instal·lacions públiques d’una empresa o d’una escola, per exemple.

A Neteges Bages realitzem programes i plans de neteja específics per a la higienització i desinfecció completa de banys públics, ja que aquesta zona és una de les més complicades a l’hora de mantenir-les en perfecte estat a causa del trànsit diari de persones.

Amb els nostres plans d’higienització i neteja garantim la seguretat de l’usuari dels lavabos del teu negoci, però, a més a més, millorem la imatge organitzativa i de marca de la teva empresa.
Al llarg de l’article d’avui, parlarem sobre els beneficis de contractar una empresa de neteja capaç de garantir la màxima desinfecció i seguretat sanitària.

Neteges Bages, neteja i desinfecció

No hi ha cap mena de dubte que un lavabo pulcre provoca un important impacte en els clients i en el personal de la teva empresa. És imprescindible tenir present que un quarto de bany brut pot malmetre la reputació d’un establiment independentment de l’activitat que desenvolupi, malgrat tot, un dels sectors que ha de tenir especial cura amb la neteja dels lavabos és el de la restauració i hoteleria, ja que està comprovat que la falta d’higiene dels WC d’un restaurant pot determinar que el client torni al restaurant.

A més a més, a escala normativa i sanitària, el manteniment, la neteja i la desinfecció dels lavabos de qualsevol establiment públic ha de quedar registrada diàriament en un document intern.

La fulla de registre de neteja que confeccionem a Neteges Bages compleix amb tota la informació necessària, ja que recull les diferents tasques de neteja que es duen a terme cada dia i també setmanal, mensualment i anualment, a banda, igualament queda registrat qui fa les diferents feines de neteja o quins són els productes que s’empren per a dur a terme cada treball, entre altres molts aspectes, de manera que, si en algun moment, el nostre client ho necessita, podrà presentar el pla d’higiene en cas d’una inspecció de sanitat.


Control de desinfecció dels lavabos

Mantenir una higiene en els lavabos ens ajudarà a treballar amb rigor i a mantenir en perfectes condicions les instal·lacions dels nostres negocis.

A Neteges Bages no només duem a terme el registre del pla de neteja al dia, sinó que l’acompanyem de les fitxes tècniques i de seguretat dels productes amb els quals fem la neteja d’aquesta zona.

Un altre aspecte que tenim en compte, és la seguretat del nostre personal, per això totes les persones que duen a terme aquest tipus de feines utilitzen guants protectors i mascaretes per evitar el contacte directe dels productes químics en cas que s’hagin de fer servir.


El tractament de les diferents zones d’una cambra de bany

A més del lavabo, la pica i les aixetes, hi ha diferents zones de contacte com els polsadors de la cadena de l’wc, els interruptors, els poms… que precisen ser desinfectades diverses vegades al dia amb un germinicida i una baieta de microfibra, ja que són zones que s’utilitzen molt i que, per tant, són un focus important de bacteris.

També s’han de comprovar els dispensadors del paper higiènic i els dosificadors del sabó de mans, buidar la brossa, netejar els recipients i col·locar bosses noves.

Pel que fa a la neteja dels terres recomanem fer servir desinfectant clorat o amb amoníacs perfumats, amb la qual cosa deixarem un aroma fresc i net que ajudi a transmetre seguretat, neteja i salubritat a qui els visiti.


Metodologia i pautes de neteja professional per als lavabos

A continuació oferim una sèrie de consells a l’hora de realitzar la neteja d’aquestes zones d’una manera professional i poder garantir-ne una desinfecció ben completa.

  • Desinfectar prèviament l’equip de neteja (baietes, pal de fregar, fregalls…).
  • Utilitzar guants.
  • Dissoldre els productes químics al moment de dur a terme els treballs de neteja. No preparar-los mai d’un dia per un altre.
  • En el cas de fer servir productes en hipoclorit com la lleixiu o l’amoníac, fer servir sempre mascareta per evitar inhalar els gasos que emanen des dels productes.
  • L’wc o l’urinari han de netejar-se en profunditat, com a mínim dues vegades al dia, ja que aquestes zones són on trobarem més gèrmens.
  • No n’hi ha prou amb deixar actuar el producte químic perquè un lavabo quedi bé, s’ha de fregar amb un fregall o amb una escombreta de cerres rígides.
  • Per netejar les aixetes, el mirall, els marbres i els poms s’ha de fer servir productes amb pH neutre, ecològics o no agressius i baietes suaus per evitar ratllar aquestes zones.

Tots els productes que fem servir a Neteges Bages són de qualitat, a més a més intentem aplicar productes ecològics sempre que és possible, perquè una de les nostres premisses és minimitzar l’impacte mediambiental que provoca la nostra activitat.

Tots els nostres programes de neteja es duen a terme amb la finalitat de desinfectar totes superfícies, zones i ambients seguint els protocols normatius de neteja anti Covid.

Utilitzem cookies per garantir que us donem la millor experiència al nostre lloc web. Si continueu utilitzant aquest lloc, assumirem que hi esteu d'acord.