Innovació i Tècniques de Conservació renova contracte amb la Tresoreria General de la Seguretat Social de Lleida

Innovació i Tècniques de Conservació renova contracte amb la Tresoreria General de la Seguretat Social de Lleida

Innovació i Tècniques de Conservació renova contracte amb la Tresoreria General de la Seguretat Social de Lleida 750 500 admin

Després de participar en la licitació per al servei de neteja de la Tresoreria General de la Seguretat Social de Lleida, Innovació i Tècniques de Conservació S.A. ha estat seleccionada, un altre any, com a adjudicatària del contracte.