Ajuntament d’Avinyó

Ajuntament d’Avinyó

Ajuntament d’Avinyó 970 531 Neteges Bages

Innovació i Tècniques de Conservació S.A. ha estat seleccionada com a adjudicatària del contracte per al servei de neteja de les Dependències Municipals de l’Ajuntament d’Avinyó.