Instituto Cal Gravat de Manresa

Instituto Cal Gravat de Manresa

Instituto Cal Gravat de Manresa 960 640 NETEGES BAGES

Innovació i Tècniques de Conservació S.A. ha sido seleccionada como adjudicataria del contrato para el servicio de limpieza del Instituto Cal Gravat de  Manresa.