Riscos Laborals

A INNOVACIÓ I TÈCNIQUES DE CONSERVACIÓ S.A. tenim com a objectiu ser cada dia més eficients, i oferir els millors productes i serveis per assolir els màxims nivells de satisfacció dels nostres clients i col·laboradors.

Es condició indispensable, que aquest objectiu s'aconsegueixi en les millors condicions de Seguretat i Salut de les persones que cada dia treballem a l'Empresa.

La GERÈNCIA va assumir el compromís d'implantar, dirigir i desenvolupar un Sistema de Gestió Integrada de la Prevenció de Riscos Laborals, l'objectiu fonamental del qual, va a ser la reducció o eliminació dels riscos d'accidents i malalties professionals, aconseguint amb això, la disminució de lesions a persones i danys materials que aquests accidents solen ocasionar.

Aquest sistema assegura el compliment de la Legislació en matèria de Seguretat i Salut Laboral aplicable a INNOVACIÓ I TÈCNIQUES DE CONSERVACIÓ S.A.. Incorpora a més a més, la ètica i la pràctica de la millora continua en les condicions de treball i la qualitat de vida, i a la vegada, millora el compte de resultats.

Per aconseguir això, a mé del lideratge de la DIRECCIÓ, es necessari que tots els COMANDAMENTS de I' Empresa integrin la Prevenció de Riscos com una funció més, amb la mateixa responsabilitat que la resta de les funcions atorgades.

La Prevenció, és doncs, responsabilitat pròpia de tots i cadascun dels que treballem a INNOVACIÓ I TÈCNIQUES DE CONSERVACIÓ S.A. La nostra participació en la implantació i desenvolupament del Sistema donarà com a resultat un treball cada vegada més segur i eficient, amb el que aconseguirem una reducció de la sinistralitat i una millora de la qualitat de vida laboral, major qualitat i productivitat i, per tant, major competitivitat.

Estem convençuts que es un esforç beneficiós per a tots i us agraïm la vostra participació i el vostre suport, per fer d'aquesta Política una realitat de la que, sens dubte, ens sentirem orgullosos.

 

C/ Jorbetes, 36 baixos - 08241 MANRESA TEL. 93 873 61 03 / 93 873 62 54          Català   Castellano  Contactar